Η εταιρία μας είναι μια έμπειρη εργοληπτική εταιρία προσόψεων μέ έργα σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα μας αποτελείται από έγκριτους μηχανικούς, επόπτες και πιστοποιημένους τεχνικούς. Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες τοποθέτησης όλων των τύπων των προσόψεων, πετασμάτων, διαφώτιστων,  στεγάστρων, επιστρώσεων (αλουμίνιο/πλακίδια/μάρμαρο) κτλ. Εμείς και οι συνεργάτες μας διαθέτουμε ένα σύνολο από μηχανήματα και εξοπλισμό για κάθε ειδικό τύπο εργοταξίου. Η μέθοδος τοποθέτησης και η χρήση των πόρων σχεδιάζονται και προσομοιώνονται πριν από την φάση της υλοποίησης, καταστρώνοντας εφεδρικά εναλλακτικά σενάρια. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η διαχείριση του χρόνου και των υλικών είναι εγγυημένη προς όφελος των πελατών μας.

Premium Files: 
glasscon_project_report_-_rotschild_48_tel_aviv_israel.pdf
GLASSCON BESPOKE BUILDING ENVELOPES - CUSTOM FACADES - OVERSIZE GLASS A4 31102019
GLASSON - RENZO PIANO SNF MACHINING FABRICATION MANUAL SAMPLE 0916.pdf
GLASSCON - RENZO PIANO OPERATION & MAINTENANCE MANUAL SAMPLE 0916.pdf