PR-05.01


Οι σύγχρονες απαιτήσεις αισθητικής και αρχιτεκτονικής, η τεχνολογία του γυαλιού και οι διεθνείς κανονισμοί & πρότυπα, επέτρεψαν την εύκολη πλέον εφαρμογή του γυαλιού, σε σύνθετες ΦΕΡΟΥΣΕΣ γυάλινες κατασκευές υψηλών απαιτήσεων, όπως αυτές των φερόντων γυάλινων δαπέδων και κλιμακοστασίων. Η χρήση των γυάλινων δαπέδων και σκαλοπατιών, εκτός από απολύτως σύγχρονη και ασφαλής εξασφαλίζει φωτισμό, διαφάνεια, φωτεινή διαπερατότητα, καθαριότητα και χαρίζει στο χώρο υψηλή αισθητική! Για αυτούς τους λόγους χρησιμοποιείται κατά κόρον σε πληθώρα εφαρμογών (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κατοικίες, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων κ.λ.π)

Η GLASSCON μελετάει και κατασκευάζει ΣΥΝΟΛΙΚΑ γυάλινα αντιολισθητικά δάπεδα , γυάλινες πεζογέφυρες, γυάλινες σκάλες, είτε με σημειακή ανάρτηση/στήριξη σε inox εξαρτήματα «αράχνης», είτε σε μεταλλικό σκελετό τύπου "μουσείο ακρόπολης¨ με ειδικό αντιολισθητικό τριπλό γυαλί ασφαλείας security triplex (TEMPERED/LAMINATED with SILK/SCREEN PRINTING) και αντιολισθητική μεταξοτυπία κατόπιν στατικής μελέτης για μόνιμα και κινητά φορτία  βάσει EUROCODE 1!

Όλα τα συστήματα των γυάλινων δαπέδων/σκαλοπατιών της GLASSCON, διέπονται συνοπτικά από τις ακόλουθες προδιαγραφές και τεχνικές :

 • Τα δάπεδα "glasscon GLASSFLOORS-STAIRS" μπορούν να τοποθετηθούν όπου υπάρχουν απαιτήσεις φυσικού φωτισμού σε μη φωτιζόμενους χώρους και όπου η έκφραση του μοντέρνου χώρου απαιτεί τη διαφάνεια και την καθαρή αίσθηση του γυαλιού.
 • H εφαρμογή των γυάλινων δαπέδων/σκαλοπατιών κ.λ.π, μπορεί να γίνει σε όλους τους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ χώρους, όπως ειδικά κτίρια, μουσεία, νοσοκομεία, αρχαιολογικούς ή εκθεσιακούς χώρους, κατοικίες, καταστήματα, πεζογέφυρες, κλιμακοστάσια, διαδρόμους κλπ..
 • Η ειδική χρήση και ο βαθμός ασφαλείας που απαιτούν αυτές οι γυάλινες ΦΕΡΟΥΣΕΣ κατασκευές απαιτούν την πλήρη στατική μελέτη & διαστασιολόγηση, τόσο των φέροντων υαλοπινάκων όσο και της φέρουσας μεταλλικής κατασκευής.
 • Η στατική μελέτη/διαστασιολόγηση, γίνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρίας μας βάσει των διαστάσεων του κάθε τεμαχίου, του τρόπου στήριξης - αμφιέριστα/τετραέριστα/σημειακά, των φορτίων (2-5 ΚΝ/sqm) μόνιμων και κινητών φορτίων βάσει ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1 ( Eurocode 1) ( βλέπε Stuctural Calculations ).
 • Η προσομοίωση της κατασκευής, όπου περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το είδος των πεπερασμένων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν (γραμμικά, επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους) και της ανάλυσης που θα εφαρμοστεί (γραμμική ελαστική, θεωρία 2ης τάξης μεγάλων μετακινήσεων μικρών παραμορφώσεων, ελαστική με ανακατανομή των φορτίων, πλαστική, δυναμική φασματική για φορτία από σεισμό).
 • Στον υπολογισμό των φορτίων (EC1 - EAK 2000) περιλαμβάνεται ο υπολογισμός των φορτίων που ασκούνται στην κατασκευή με βάση τον Ευροκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3, 2-4) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Φορτίσεων για τα στατικά φορτία και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000) για τις σεισμικές δράσεις. Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι συνδυασμοί βάσει των οποίων θα διαστασιολογηθεί η εκάστοτε κατασκευή σε επίπεδο λειτουργικότητας και οριακής αντοχής (ENV 1991 1-1).
 • Οι υαλοπίνακες αποτελούνται από τρείς η τέσσερις κολλητούς με PVB υαλοπίνακες (κατάλληλη μεμβράνη Polyvinil Butyral), όπου τουλάχιστον ο επάνω υαλοπίνακας είναι υποχρεωτικά πάντα SECURIT/TEMPERED(ΨΗΜΕΝΟΣ), για να αντέχει σε κρουστικά φορτία (πτώση αντικειμένων, πέτρες, αιχμηρά αντικείμενα κ.λ.π) όπως και σε μηχανικά και θερμικά φορτία.)
 • Στον επάνω υαλοπίνακα εφαρμόζεται, εφόσον επιλεχθεί, επιπλέον ειδική αντιολισθητική επιφάνεια CERAMIC ANTI-SLIP FRIT( ανεξίτηλη ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ) με βούλες, γραμμές, καρό ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο επιλέξει ο μελετητής. ( βλέπε σχέδια και χρώματα )
 • Η κατασκευή γυάλινων εφαρμογών "glasscon GLASSFLOORS-STAIRS" γίνεται με υαλοπίνακες υψηλής αντοχής security triplex ,αντιολισθητικούς ,με μεγάλο πάχος και βάρος, ειδικά κατασκευασμένους για μόνιμα και κινητά φορτία με επεξεργασία αντιολισθητικής επιφάνειας και ημιδιαφάνειας του συνολικού υαλοπίνακα αν χρειάζεται.
 • Η τοποθέτηση των κατασκευών και των εξαρτημάτων GLASSCON γίνεται από έμπειρο προσωπικό και συνεργεία της εταιρίας μας σε όλη την Ελλάδα, με ειδικά εργαλεία (ελεγχόμενο δυναμόμετρο μέχρι 0,5 DaN/m κ.α.) και υψηλή ποιότητα κατασκευής.
 • Επίσης υπάρχει ή δυνατότητα ενσωμάτωσης φωτισμού με LED, με τεράστιες δυνατότητες σεναρίων φωτισμού, ambient κ.λ.π
 • Η GLASSCON AE, με την πολυετή εμπειρία της σε αντίστοιχα έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και με περισσότερα από 230 πλήρως αποπερατωμένα έργα (πατήστε εδώ για ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /projects) , εγγυάται πλήρως τον ορθό σχεδιασμό, την ποιότητα και την στατική επάρκεια της εφαρμογής!